Trường :
HỌC KÌ II (L4)
TKB có tác dụng từ: 15/03/2021


STT Tên Môn
1 Học nghề
2 Toán học
3 Vật lí
4 Hóa học
5 Sinh học
6 Tin học
7 Ngữ văn
8 Lịch Sử
9 Địa Lí
10 Ngoại ngữ
11 GDCD
12 Công nghệ
13 Thể dục
14 GDQP
15 Chào cờ
16 Sinh hoạt
17 Toán chuyên
18 Lý chuyên
19 Hóa chuyên
20 Sinh chuyên
21 Tin chuyên
22 Anh chuyên
23 Văn chuyên
24 Ngoại ngữ 2

Trang chủ | Danh sách lớp